Play Video

Onderzoek zit in ons bloed

Sanquin Research Fund zamelt geld in voor levensreddend onderzoek naar bloed en bloedziekten. Dat onderzoek richt zich op vier onderzoeksgebieden: levens redden met Big Data, bloed kweken in het lab, eigen bloedcellen repareren en kanker genezen met bloed.

Onze dromen

Levens redden met Big Data

Levens redden met Big Data

Met het grootschalig analyseren van bloed kunnen we nieuwe of opkomende ziekten vroegtijdig signaleren, snel ingrijpen en dure behandelingen of extra druk op de zorg voorkomen.

Bloed kweken in het lab

Bloed kweken in het lab

Patiënten die regelmatig een bloedtransfusie nodig hebben, lopen de kans dat het bloed wordt afgestoten. We zijn erin geslaagd bloed te kweken in het lab dat niet meer verschilt van hun eigen bloed.

Eigen bloedcellen repareren

Eigen bloedcellen repareren

Sommige patiënten lijden aan een erfelijke aandoening die de aanmaak van bloedcellen ernstig verstoort. We ontwikkelen technologieën die genetische defecten in bloedvormende stamcellen kunnen repareren.

Kanker genezen met bloed

Kanker genezen met bloed

Door afweercellen in het lab op te kweken en daarna in te spuiten bij de patiënt, kan bij een deel van de mensen een tumor verdwijnen met een tot nu toe onbehandelbare vorm van kanker.

Artikelen