Aan Boord steunt Sanquin Research Fund

Stichting Aan Boord verbindt zich voor vier jaar als donateur aan het Sanquin Research Fund.

Betaalbare therapie

De donaties zijn bestemd voor onderzoek door Sanquin Research naar de genezing van zeldzame bloedziekten. Het onderzoek richt zich op een betaalbare therapie voor de genezing van sikkelcelanemie en bèta-thalassemie. Patiënten die zijn behandeld hebben een hogere levensverwachting en een betere kwaliteit van leven.

Met de steun van Stichting Aan Boord kunnen we het laatste stuk onderzoek doen dat nodig is om een effectieve en veilige therapie te bieden. De inschatting is dat we binnen 5 jaar in staat zijn om patiënten te behandelen.

Nederland mooier maken

Gezondheid is één van de thema’s waarop de Stichting Aan Boord zich richt bij het aanjagen van initiatieven die Nederland mooier maken. Zo ondersteunen zij wetenschappelijk onderzoekers die een vernieuwend idee hebben, maar daarvoor onvoldoende financiering kunnen vinden. Innovatief, medisch onderzoek heeft daardoor alsnog een kans van slagen. Het onderzoek van Sanquin Research past goed binnen die ambitie.

Levensreddend onderzoek

Sanquin Research Fund zamelt geld in voor levensreddend onderzoek naar bloed en bloedziekten. Dat onderzoek richt zich op vier onderzoeksgebieden: levens redden met Big Data, bloed kweken in het lab, eigen bloedcellen repareren en kanker genezen met bloed.

Deel dit bericht