‘Wat mij van mijn tijd bij Sanquin het meest bijstaat, is de passie en betrokkenheid waarmee mensen voor Sanquin werken’

Daphne Thijssen-Timmer, Directeur Sanquin Bloedbank, over haar vertrek bij Sanquin:

‘Wat mij van mijn tijd bij Sanquin het meest bijstaat, is de passie en betrokkenheid waarmee mensen voor Sanquin werken’ 

Op donderdag 14 maart trekt Daphne Thijssen-Timmer, Directeur Bloedbank en lid van de Executive Committee (ExCo) bij Sanquin, de deuren achter haar dicht. Na 19 jaar is het voor haar tijd voor een nieuwe uitdaging, die zij heeft gevonden als COO en lid van de Raad van Bestuur bij het Spaarne Gasthuis. We blikken nog één keer terug op haar tijd bij Sanquin en de mooie resultaten die zij heeft geboekt.

Hoe het allemaal begon

Daphne begon haar carrière bij Sanquin als onderzoeker. Zij had onder meer haar eigen onderzoeksgroep binnen Hematopoëse, waarin werd onderzocht hoe je bloedplaatjes kunt kweken vanuit stamcellen. Enige tijd daarna werd ze hoofd en projectleider cellulaire therapieën van het Laboratorium voor Celtherapie (LCT). Daphne: ‘Ik ben begonnen toen er alleen nog maar een stamcellab was. De eerste vier onderzoeksplannen van het LTC heb ik zelf nog geschreven. Daarvan is er nu één regulier in de medische zorg en vergoed door de verzekeraars: een behandeling tegen melanoom.’

 

Ook is onder haar hoede een nieuw GMP-lab opgericht. GMP staat voor Good Manufacturer Practice, een lab met speciale condities in luchtbehandeling en strenge eisen ten aanzien van steriliteit. Daar zijn de eerste cellulaire therapieën opgezet, waarvan de succesvolle TIL-therapie (Tumor Infiltrerende Lymfocyten) tegen vergevorderde, uitgezaaide vormen van huidkanker er een is. Het is een gouden greep gebleken om Sanquin, met de expertise die al was opgebouwd binnen het stamcellaboratorium, ook een rol te laten spelen bi de ontwikkeling en productie van celtherapieën en geneesmiddelen.

 

Het Sanquin Research Fund, in december 2021 opgericht door Daphne, zamelt nu geld in voor dat specifieke type onderzoek, net als onderzoek naar kweekbloed. En zo is de cirkel voor Daphne na bijna 20 jaar rond. ‘Mijn allereerste job bij Sanquin was het kweken van bloedplaatjes en rode bloedcellen uit stamcellen. Nu halen we met het fonds geld binnen om dat belangrijke onderzoekswerk te kunnen voortzetten. Onderzoek ligt heel dicht bij me.’

 

Bloedbank

Wist zij al alles van weefsel en cellen, ook bloed heeft inmiddels geen geheimen meer voor Daphne. Na 12 jaar maakte zij de interne overstap naar de Bloedbank, waar zij werd benoemd tot directeur en lid van de Raad van Bestuur (nu: ExCo). Zij heeft in die rol o.a. de unit Strategisch Portfolio Office (SPO, projectbesturing) en Supply Chain Management (SCM, procesmanagement) opgezet, waarvan een stabiel voorraadmanagement een van de succesvolle voorbeelden is. Voor Daphne stond de donor altijd centraal. Haar inspanningen leidden bijvoorbeeld tot een leerstoel donorgedrag, een universele risicoanalyse, de digitalisering van de donorcommunicatie en de opleiding tot donorgeneeskunde.

 

Daphne was ook vice president van de executive board van de European Blood Alliance (EBA), waarvan Sanquin lid is. De EBA zet zich in voor de beschikbaarheid van veilige bloedproducten in Europa, benchmarking en awareness voor bloeddonatie. ‘Ik heb voor Sanquin behoorlijk veel gereisd, alleen het afgelopen jaar al zo’n tien keer. Als je scherp wil blijven, moet je benchmarken. In het geval van Sanquin, de enige partij in Nederland op het gebied van bloedvoorziening, kom je dan uit bij je collega’s in het buitenland. Je kijkt wat de rest doet en neemt de beste methode over, oftewel best practices. Daar heb ik bij Sanquin vooral de laatste jaren flink op ingezet,’ vertelt Daphne.

 

Het verhaal van plasma

Maar er was meer dan bloed. Daphne: ‘Het ging altijd over volbloed, maar we hadden ook meer plasma nodig. Daarvoor zijn we nog afhankelijk van de VS, omdat in Europa te weinig plasma wordt ingezameld. Het verhaal van plasma moest dus verteld worden én we moesten plasmadonors werven.’ Het werd haar internationale sluitstuk: jarenlang nationaal en internationaal lobbywerk om plasma inzameling op de kaart zetten.

 

Binnen de EBA was Daphne de kartrekker van het SUPPLY-project met stakeholders uit heel Europa, waaronder bloedbanken, overheden, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de EC. Een EU-gesubsidieerd project om de plasma inzameling in Europa te versterken, meer plasmaproducten beschikbaar te stellen aan patiënten en strategische zelfvoorziening te bewerkstelligen. Daphne: ‘Het gaat niet alleen om beter inzamelen, maar ook om het efficiënter inzetten van plasma. Hoe creëer je daarvoor begrip, hoe prioriteer je, enz. Ik heb dat internationale programma geleid, dus dat voelt ook een beetje als van mij.’ Inmiddels heeft Sanquin met Daphne als ambassadeur op het gebied van plasma een behoorlijke groei doorgemaakt, zowel qua donors als in kg.

 

Juiste moment

Of Daphne al die verantwoordelijkheid als een druk heeft ervaren? ‘Zeker niet, ik word daar juist enorm enthousiast van. Het is voor mij echt een driver, wat we allemaal samen kunnen bereiken. En hoe meer invloed je hebt, hoe verder je komt en hoe sneller het gaat. Juist nu ik bij Sanquin in die sweet spot zit, is het een mooi moment om te gaan. Er is nog veel te doen, maar er is ook al heel veel bereikt. Ik kijk ernaar uit om met een frisse blik en vol vertrouwen weer nieuwe dingen te leren. Dat neemt niet weg dat ik het spannend vind en dat het gek is om Sanquin na al die tijd te verlaten. Toen ik hier binnenkwam kreeg ik net mijn eerste zoon. Op het moment dat ik 19 jaar later vertrek, vliegt hij bijna uit. Het is voor mij echt de afsluiting van een belangrijke periode in mijn leven. 

 

Wat mij van mijn tijd bij Sanquin het meest bijstaat, is de passie en betrokkenheid waarmee mensen voor Sanquin werken. Die interne drive, het vuurtje dat ik zelf ook heb. Dat maakt dat ik iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk ben gegaan.’

Deel dit bericht